onsdag 28 september 2011

Generös liten ninja

Hej alla it ninjor!
Står det bra till? tänkte väl det :)

Nu är det så att många är väldigt spärrade på jobbet, alltså att man inte kommer ut på dom hemsidor man vill och så vidare.

Nu är det så att på mitt förra jobb så var det exakt så! 
Och självklart så vill man ju kunna surfa iväg till facebook, Google + eller någon annan tjänst!

Det var så att vi satt på äckliga windouche datorer (Om ni inte redan märkt det så håller jag mig till linux  : > )
Så då skrev jag ihop ett litet enkelt .BAT script som jag har tänkt dela med er!

Jag skrev ihop det på 2 minuter och det använder en proxy som surfar ut på sidorna med proxyn automatiskt!

Jag har gjort den så att den är bara att starta ( den heter "ninjafish webmaster.bat" )
och sen välja sitt val och därefter trycka på ENTER :)

Simpelt som fan!!!
Och för er som vill ta en titt närmare på den så har jag låtit den vara öppen så ni kan ändra den exakt hur ni vill!

Frihet! :)

Om det är något ni behöver hjälp med eller undrar något så kan ni lägga till mig under namnet " Ninjafish@jabber.org "

Två stycken mirrors ni kan ladda ner ifrån.Ha så kul! 
Ni använder det på egen risk, så kommer eran chef och skäller på dig för att du surfar till ställen du inte får så skyll inte på mig  ^^

MvH /

Ninja! :)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| PASTE PÅ KODEN ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

@echo off
title WEBMASTER by: NinjaFish
color fc
cls
:start
echo.
echo 1. FACEBOOK
echo 2. google
echo 3. Flashback
echo 4. Windows hotmail
echo 5. Komplett
echo 6. Youtube
echo 7. Fuck it I'm Done
echo 8. Clean trace?
echo: ______________________________________
echo:                WELCOME!
echo:  This is a simple .bat script that will
echo:  make you go around "blocked" websites!
echo:  I use an proxy so it wont harm the
echo:  computer, it no installation and it´s
echo:  free for everyone to use.
echo:  If you going to change the code or
echo:  share this. be sure to give ALL
echo:  CREDITS TO ME!  Ninjafish@jabber.org
echo.
set /p x=Pick:
IF '%x%' == '%x%' GOTO Item_%x%

:Item_1
cls
echo   YOU 
echo        PICKED
echo                 FACEBOOK
echo                             THANKs NINJAFISH!
start http://www.flyproxy0.appspot.com/http/facebook.se
GOTO Start

:Item_2
cls
echo   YOU 
echo        PICKED
echo                 GOOGLE
echo                             THANKs NINJAFISH!
start http://www.flyproxy0.appspot.com/http/google.se
GOTO Start

:Item_3
cls
echo   YOU 
echo        PICKED
echo                 FLASHBACK
echo                             THANKs NINJAFISH!
start http://www.flyproxy0.appspot.com/http/flashback.org
GOTO Start

:Item_4
cls
echo   YOU 
echo        PICKED
echo                 HOTMAIL
echo                             THANKs NINJAFISH!
start http://www.flyproxy0.appspot.com/http/live.se
GOTO Start

:Item_5
cls
echo   YOU 
echo        PICKED
echo                 KOMPLETT
echo                             THANKs NINJAFISH!
start http://www.flyproxy0.appspot.com/http/www.komplett.se
GOTO Start

:Item_6
cls
echo   YOU 
echo        PICKED
echo                 YOUTUBE
echo                             THANKs NINJAFISH!
start http://www.flyproxy0.appspot.com/http/youtube.se
GOTO Start

:Item_7
exit

:Item_8
@echo off
echo  -------------------------------------------------
echo  [                                             0 ]
echo  -------------------------------------------------
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo  -------------------------------------------------
echo  [][][]                                       10 ]
echo  -------------------------------------------------
ping localhost -n 3 >nul
cls
echo  -------------------------------------------------
echo  [][][][][]                                   20 ]
echo  -------------------------------------------------
ping localhost -n 3 >nul
cls
@echo off
echo  -------------------------------------------------
echo  [][][][][][][][][][][]                       50 ]
echo  -------------------------------------------------
ping localhost -n 3 >nul
cls
echo  -------------------------------------------------
echo  [][][][][][][][][][][][][][][][]             70 ]
echo  -------------------------------------------------
ping localhost -n 3 >nul
cls
echo  -------------------------------------------------
echo  [][][][][][][][][][][][][][][][][][][]       80 ]
echo  -------------------------------------------------
ping localhost -n 3 >nul
cls
echo  -------------------------------------------------
echo  [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]]
echo  -------------------------------------------------
ping localhost -n 3 >nul
echo  100% done!
echo ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
echo  DONE!
echo ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
echo  press any buttom to clear and close.

pause
cls
exit

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar